Verksamhetspolicy

Höglunds Bil säljer och marknadsför Mercedes-Benz, Hyundai, Mazda och Maxus-bilar.
Vår anläggning är en fullserviceanläggning med där tillhörande tjänster.

Vår vilja är att bidra till en långsiktig hållbar kvalitativ utveckling av vår verksamhet för våra intressenter.

Vi ska arbeta aktivt för en ekonomiskt försvarbar verksamhetsutveckling. All påverkan på vår omvärld ska ständigt vara föremål för översyn och förbättring.
Våra intressenter sätts i fokus genom olika samverkansformer.

Delaktighet – Vi ska tillsammans med våra medarbetare, kunder och våra partners verka för delaktighet i vårt arbete och därigenom säkerställa att vi når våra mål samt maximal kundupplevelse.

Utveckling – Vi ska ständigt förbättra och utveckla vårt arbete, vår kompetens, vårt erbjudande och vår personliga utveckling för att säkerställa kvalité, största möjliga verksamhetsnytta och minsta möjliga negativa påverkan.

Kommunikation – Vi ska bedriva en öppen och lyhörd kommunikation och bidra till att sprida kunskap kring vårt eget arbete och kvalitativa hållbara lösningar inom vår bransch och därigenom hjälpa kunden att bidra till en hållbar utveckling.

Ansvarstagande – Vi ska i alla lägen säkerställa att tillämpliga lagar och regler följs inom samtliga delar av vår verksamhet och att vi arbetar för att minimera risker och negativ påverkan på människor, vårt samhälle och vår miljö.