Nyheter från Höglunds Bil

Idag den 28 oktober firar vi på Höglundsbil bilens dag. Dagen syftar till att belysa vikten av den fria rörligheten, som också är en mänsklig rättighet. Tack vare bilen kan vi leva ett friare, enklare och även rikare liv. Genom att bilen uppfanns har mobiliteten ökat vilket var grundläggande för ekonomisk utveckling och demokrati.

Hyundai Tucson

Firar du bilens dag 28 oktober?

Mänsklig rättighet att röra sig fritt

Idag den 28 oktober firar vi på Höglunds Bil bilens dag. Dagen syftar till att belysa vikten av den fria rörligheten, som också är en mänsklig rättighet. Tack vare bilen kan vi leva ett friare, enklare och även rikare liv. Genom att bilen uppfanns har mobiliteten ökat vilket var grundläggande för ekonomisk utveckling och demokrati.

Samhällsviktig under pandemin

Att bilen är en av de viktigaste ”hushållsmaskinerna” är något som synliggjorts under pandemin. Både för att få vardagen och samhället att rulla på. Bilen är ett säkert och pålitligt sätt att ta sig fram. Oavsett om det rör sig om att transportera sig till jobbet på udda tider, undanhålla sig från rusningstrafiken eller planera om semestern.

Under senaste året har allt fler börjat arbeta hemma, för att minska smittorisken. Det är dock inte alla som har den möjligheten. Bilen har därför varit ett säkert transportmedel som underlättat för de som önskat undanhålla sig ifrån den smittorisk lokaltrafiken inneburit.

Förutsättning för boende på landet

Varje dag tar sig 2,7 miljoner svenskar till arbetet eller skolan med hjälp av bilen. Enligt uppgifter från MRF (Motorbranschens Riksförbund) uppger nästan hälften av svenskarna att de skulle ha problem att bo kvar i sin nuvarande bostad om det inte vore för bilen. Ännu fler, närmare bestämt 65% berättar att deras levnadsstandard skulle påverkas negativt om bilen skulle tas ifrån hushållet.

Mer än hälften av svenskarna är helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Bilens betydelse för våra liv är med andra ord oersättlig, speciellt utanför storstäderna! Därför firar vi på Höglunds Bil bilens dag idag den 28 oktober! Hur firar du?